Güneş Enerjisi

Energy from the sun

General catalogue

Energy from the sun

Güneşten Gelen Enerji

Güneş bedelsiz ve sonsuz bir enerji kaynağıdır. Güneş ışınımını elektrik enerjisine dönüştüren teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte, fotovoltaik sistemler geleneksel enerji kaynaklarına göre daha çok tercih edilen bir alternatif olmaya başlamıştır. Ekolojik, sessiz, zararsız ve bileşenleri geri dönüşümlüdür. PV sistemlerin uzun işletme ömürlerinin yanında, çok düşük işletme ve bakım maliyetleri vardır. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin fiyatları uzun vadede düşüş eğilimi gösterirken, fosil kaynakların tükenmesine bağlı olarak, geleneksel enerji kaynaklarının fiyatı kaçınılmaz olarak artmaktadır

Utility scale PV projects

General catalogue

Utility scale PV projects

Büyük Ölçekli Projeler

FILKAB Group, PV Parkların anahtar teslimi yapımında ve sonrasındaki işletme ve servis hizmetlerinde oldukça önemli bir deneyime sahiptir. Tedarik, yapım ve mühendislik hizmetleri, şirketi Bulgaristan ve diğer ülkelerde yatırımcılar için güvenilir bir ortak yapar. Şimdiye kadar, Bulgaristan, Romanya, Kıbrıs, Makedonya ve Yunanistan'da tamamlanmış projelerimizin toplam kurulu gücü 40MWp'ın üzerindedir. FILKAB Group, PV Parkı performans parametrelerinin sürekli sağlanması ve her bileşenin durumunun güncel bilgilerinin temini için uzaktan izleme sistemleri kullanır. Böylece, santralin maksimum verimi sağlanır ve olası arızaların tespit ve ortadan kaldırılma süreleri azaltılır. Şirket tarafından sunulan hizmetler arasında, proje yönetimi, büyük ölçekli yenilenebilir projelerin yapımı, araştırma, analiz, değerlendirme ve optimizasyon, önleyici denetimler ve servis, hata tespiti ve acil müdahale vardır.

Self consumption

General catalogue

Self consumption

Öz Tüketim

"Öz tüketim" terimi, fotovoltaik sistem tarafından üretilen ve yerinde, üretim noktasında, doğrudan tüketilen elektriğin payını ifade eder. İletim ve trafo kayıpları minimumdur. Öz tüketim için enerji üretimi, uzun dönemde bağımsızlığı ve uzun dönem maliyetlerinin tahmin edilebilmesini sağlar. Eğer PV sisteminde, üretilen elektriğin pillerde depolanma seçeneği varsa, tüketici için tam bağımsız güç kaynağı sağlanmış olur. Hatta elektrik dağıtım şirketinde enerji kesintileri olsa bile.

How do they work

General catalogue

How do they work

Nasıl Çalışırlar?

Öz tüketim sistemlerinde, üretilen enerji öncelikle dahili şebekeye bağlı yüklerin tüketiminde kullanılırlar. Artan enerji, eğer varsa, elektrik dağıtım şirketi şebekesini besler. Ve tersi durumda, üretilen enerji, tüketilen enerjiyi karşılamıyorsa, fark dağıtım şirketin şebekesinden telafi edilir. Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de yatırımcıyı teşvik etmek amacıyla bazı yasal düzenlemeler oluşturulmuştur. İlgili kanunlar çerçevesinde, artan üretimin satın alınma garanti süresinin 10 yıl olmasına karar verilmiştir.

Hybrid and autonomous power supply

General catalogue

Hybrid and autonomous power supply

Comprehensive solutions for hybrid and autonomous power supply
Hibrid ve Otonom Güç Üretimi İçin Kapsamlı Çözümler

Daha fazla bireyler ve şirketler, enerjideki tekelci yapılardan kendilerini bağımsız kılmak için, şebeke altyapısının zayıf olduğu uzak bölgelerde iletimin ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasından ya da kesintisiz güç kaynağına gereksinimlerinden ötürü, enerjide bağımsızlık için dikkatlerini hibrid ve tamamen otonom güneş sistemlerine çevirmişlerdir. Fotovoltaik endüstrisindeki büyük teknolojik gelişmeler, PV sistemlerinin temel bileşenlerinin fiyatlarının geçtiğimiz yıllarda düşmesini, bu da kWh maliyetlerinin azalmasını ve ilk yatırım maliyetlerinin geri dönüş süresinin kısalmasını sağlamıştır.

FILKAB Solar Enerji, evlerde ve sanayi bölgelerinde, üç fazlı ve tek fazlı, enerji depolama opsiyonu da sunan öz tüketim PV sistemlerinde geniş bir tecrübeye sahiptir. Bunlar şebeke bağlantılı ve şebeke arızası olması durumunda ada moduna geçebilir ve ya tamamen otonom ve kontrol edilebilen harici bir jeneratör ile olabilir. Otonom ve acil güç kaynaklı sistemlerinin tasarımının yanında, FILKAB Solar Enerji ekipman tedariği, yapım, işletme ve izleme hizmetleri de sunar. Her zaman lider üreticilerin en yüksek kaliteli ve daha uzun garanti süreli malzemelerini kullanır. Böylece şirket, kurulu sistemlerde enerji bağımsızlığını ve otonomluğu garanti eder.